Polonaise

FAQ

1 W jakim okresie trwa konkurs?
Zamknij Konkurs trwa od 19.03.2019 r. do 31.05.2019 r. – w tym czasie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu.
2 Gdzie mogę zgłosić się do konkursu?
Zamknij Aby zgłosić się do konkursu należy spełnić warunki konkursowe, wykonać zadanie konkursowe i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie polonaiseczaszaczac.pl. Warunkiem jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych, wpisanie numeru paragonu dokumentującego zakup produktu marki Polonaise, zachowanie paragonu, wgranie filmiku konkursowego, wyrażenie zgód marketingowych i wysłanie zgłoszenia.
3 Czy mogę zgłosić kogoś innego do konkursu?
Zamknij Tak, możliwe jest zgłoszenie w konkursie innej osoby, pod warunkiem, że w przypadku wygranej osoba zgłaszająca przedstawi zgodę na nagranie wesela osoby, na której weselu występować będzie Sławomir oraz zgody osób uczestniczących w weselu.
4 Jak mogę zgłosić kogoś innego do konkursu?
Zamknij Uczestnik zgłaszający inne osoby, wypełnia formularz swoimi danymi tj. imię, nazwisko i dane teleadresowe oraz danymi osoby, której wesele zgłasza (np: data lub szacowana ilość osób). W przypadku wygranej należy dostarczyć zgodę na nagrywanie i wykorzystywanie wizerunku.
5 Co muszę zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Zamknij Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od 19.03.2019 do 31.05.2019 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”) spełnić łącznie następujące warunki:
• dokonać zakupu w wybranym Sklepie co najmniej 1 (słownie: jednej) butelki wódki POLONAISE o pojemności minimum 0,5 litra (dalej: Produkt Promocyjny),
• zachować oryginalny dowód zakupu (paragon, faktura), potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego,
• udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe – „Nagraj filmik z zaproszeniem Sławomira na wesele swoje lub bliskiej Ci osoby!” (dalej: Zadanie Konkursowe).
6 Czy muszę podawać wszystkie dane w formularzu zgłoszeniowym?
Zamknij Tak, podanie wszystkich danych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
7 Czy muszę wyrazić wszystkie zgody marketingowe?
Zamknij Tak, udzielenie wszystkich zgód marketingowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
8 Czy muszę podawać dokładną ilość osób obecnych na weselu?
Zamknij W formularzu zgłoszeniowym należy podać szacowaną liczbę osób, na którą planowane jest wesele.
9 Jaka pojemność produktu bierze udział w konkursie?
Zamknij W konkursie biorą udział wszystkie pojemności wódki Polonaise czyli 0,5 l i 0,7 l.
10 Czy w konkursie biorą udział tylko opakowania promocyjne?
Zamknij Każda butelka wódki marki Polonaise, której zakup możemy udowodnić paragonem może wziąć udział w konkursie. Należy jednak pamiętać, że do każdego zgłoszenie musi być dołączony osobny numer paragon niezależnie od ilości produktów na paragonie. Tzn. jeśli na jednym paragonie są dwa produkty, uprawnia on do jednorazowego zgłoszenia.
11 Gdzie mogę kupić produkty marki Polonaise?
Zamknij Wódka Polonaise jest dostępna w takich sieciach jak np. CARREFOUR, LECLERC, MAKRO, MILA, NETTO, INTERMARCHE, SELGROS, TESCO oraz w najlepszych sklepach tradycyjnych i hurtowniach.
12 Co to jest numer paragonu?
Zamknij Numer paragonu znajduje się na paragonie pod adresem sklepu po prawej stronie od daty zakupu. W formularzu zgłoszeniowym można znaleźć przykład pod literką „i”.
13 Gdzie powinienem / powinnam wpisać numer paragonu?
Zamknij Numer paragonu należy wpisać w odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.
14 Czy muszę wysłać fizyczny paragon?
Zamknij Nie, paragon należy jedynie zachować do weryfikacji w przypadku wygranej.
15 Czy muszę zachować fizyczny paragon?
Zamknij Tak, paragon należy zachować do weryfikacji w przypadku wygranej.
16 Czy muszę nagrywać filmik, aby zgłosić się do konkursu?
Zamknij Filmik jest jedyną, dopuszczalną formą zgłoszenia się do konkursu - inne formaty tj. dokumenty tekstowe lub audio nie spełniają warunków konkursowych i nie będą uznawane.
17 Jakiej długości powinien być film zgłoszeniowy?
Zamknij Filmik zgłoszeniowy może mieć dowolną długość. Liczy się kreatywność w odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wielkość pliku nie może przekroczyć 150 MB.
18 Czy inne osoby też mogą występować w filmie?
Zamknij Propozycje odpowiedzi na Pytanie Konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika, nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Promocyjnych, nie mogą naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz nie mogą naruszać praw autorskich np: zawierać fragmentów utworów, do których zgłaszający nie ma praw autorskich i nie mogą być zabronione przez prawo, nie mogą naruszać prywatności i godności innych osób, nie mogą prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie mogą mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych ani nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. W filmiku mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu dokonania zgłoszenia i przekazują prawa do swojego wizerunku zgłaszającemu.
19 Czy nagrany film będzie gdzieś udostępniany?
Zamknij Wzięcie udziału przez przesłanie filmu jest automatycznym wyrażeniem zgodny na udzielenie praw do wizerunku osoby zgłaszającej i wszystkich osób, które są bohaterami filmiku. Film może, lecz nie musi być udostępniany przez markę w kanałach digital tj. Social media lub strona www na potrzeby promocji i reklamy związanej z konkursem.
20 Na jakiej podstawie oceniane są filmy biorące udział w konkursie?
Zamknij Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody w Konkursie dokonując swobodnej oceny przysłanych filmów konkursowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny: pomysłowość, oryginalność i nietuzinkowość.
21 Ile razy mogę zgłosić się do konkursu?
Zamknij Uczestnik Konkursu może przysyłać wiele Zgłoszeń, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu, a w szczególności każdorazowo poprzedzić zgłoszenie udziału w Konkursie zakupem Produktów Promocyjnych. Każdy produkt promocyjny służący do zgłoszenie musi znajdować się na osobnym paragonie. Oznacza to, że nie można wysłać dwóch zgłoszeń na ten sam numer paragonu, nawet jeśli znajdują się na nim dwa produktu. Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko jednej Nagrody w Konkursie.
22 Kiedy dowiem się czy wygrałem/-am?
Zamknij Do 15 dni od czasu zakończenia konkursu organizator wyśle informację o wygranej nagrody głównej lub nagród dodatkowych na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Jury wybiera laureatów wszystkich nagród - głównej oraz dodatkowych - w tym samym czasie.
23 Jeśli nie wygrałem/-am nagrody głównej, czy mam jeszcze szanse na pozostałe nagrody?
Zamknij Wszystkie prawidłowe zgłoszenie są brane pod uwagę, jako pretendenci do nagrody głównej i nagród dodatkowych. Jeśli nie uczestnik nie wygrał nagrody głównej, nadal ma szansę na wygranie nagród dodatkowych, o czym zadecyduje jury konkursowe w czasie 7 dni od zakończenia konkursu. Jeśli uczestnik otrzyma wiadomość od organizatora w czasie 15 dni od zakończenia konkursu, zostaje laureatem którejś z kategorii nagród.
24 Czy mogę wygrać występ Sławomira na inny typ imprezy, np. urodziny?
Zamknij Nagrodą w konkursie jest występ Sławomira na imprezie weselnej. Żadne inne rodzaje imprez nie mogą być zgłaszane w konkursie.
25 Czy mogę otrzymać ekwiwalent pieniężny?
Zamknij W konkursie nie jest przewidziany ekwiwalent pieniężny za nieskorzystanie z wygranej.
26 Ile butelek wódki otrzymam w ramach nagrody głównej?
Zamknij Laureat nagrody głównej otrzyma 60 butelek wódki marki Polonaise - tylko na wskazaną w zgłoszeniu imprezę weselną.
27 Jakiej pojemności są butelki, które mogę wygrać w ramach nagrody głównej?
Zamknij Wygrane produktowe to butelki o pojemności 0,5 l.
28 Czy istnieją jakieś ramy czasowe, w których musi odbyć się wesele?
Zamknij Wesele powinno odbyć się w roku 2019.
29 Jak długi będzie koncert Sławomira wygrany w ramach nagrody głównej?
Zamknij Koncert Sławomira trwać będzie minimum 45 minut.
30 Czy organizator konkursu opłaca koszty przyjazdu i zakwaterowania Sławomira?
Zamknij Tak, organizator pokrywa koszty związane z występem Sławomira na weselu, tym samym również jego zakwaterowanie i dojazd na miejsce wesela.
31 Czy mogę narzucić repertuar Sławomirowi?
Zamknij Sławomir przygotuje zestaw własnych utworów, w uznanej przez siebie kolejności. Nie można narzucać utworów wykonywanych w czasie występu.
32 Jak dostarczone będą nagrody w postaci wódki?
Zamknij Szczegóły dostarczenia nagrody głównej będą ustalane indywidualnie z laureatem. Nagrody drugiego i trzeciego stopnia zostaną dostarczone kurierem do 21 dnia od potwierdzenia przez zwycięzce prawa do nagrody czyli weryfikacji danych i okazania dowodu zakupu.
33 Czy istnieje jakieś zadanie dodatkowe dla nagród dodatkowych?
Zamknij Nie, wszystkie zgłoszenia biorą udział w konkursie o nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe.
34 Wygrałem/-am w konkursie, co dalej?
Zamknij Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 15 dni od zakończenia konkursu w mailu wysłanym na adres podany w zgłoszeniu. Następnie Zostaną poproszeni o odpowiedź na przesłanego maila w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygranej w Konkursie w celu ustalenia szczegółów, m.in. sposobu odbioru Nagrody i danych niezbędnych do przekazania Nagrody. W przypadku braku kontaktu w terminie Uczestnik traci prawo do Nagrody.
35 Czy kwestie techniczne (takie jak sprzęt grający, oświetlenie) na czas koncertu Sławomira są zapewniane przez organizatora konkursu?
Zamknij Wszystkie kwestie techniczne zostaną ustalone z laureatem nagrody głównej po ogłoszeniu wyników.